Agregaty kriogeniczne

Thermo King, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym (chronionymi wieloma międzynarodowymi patentami) opracował technologię wykorzystania dwutlenku węgla (CO2) do kontroli temperatury w transporcie drogowym. Dzięki bardzo wysokiej wydajności chłodniczej agregaty kriogeniczne (oznaczone symbolem Cryo Tech) mają zastosowanie w dystrybucji produktów mrożonych w warunkach miejskich (częsty rozładunek) ale również w przewozach międzynarodowych. Ponadto urządzenia te wpisują się w proekologiczną strategię realizowaną przez Thermo King:

  • Używany w agregatach dwutlenek węgla jest produktem ubocznym wielu procesów produkcji przemysłowej. Wykorzystuje się już powstały CO2, dzięki czemu nie generuje nowej emisji.
  • Obniżony jest do ok. 58dB poziom hałasu (jednego z głównych czynników negatywnie wpływającego na człowieka) - to zaleta szczególnie cenna przy nocnym rozładunku.
  • Brak stosowanych dotychczas czynników chłodniczych sprawia, że, w przypadku rozszczelnienia układu, do atmosfery nie przedostają się substancje szkodliwe.
  • Rozwiązania techniczne, które wyeliminowały konieczność montowania silników spalinowych w agregatach kriogenicznych znacząco wpływają na globalne ograniczanie emisji spalin do atmosfery.

W POLSCE WYPRZEDZAMY INNYCH

W 2011 r. nasi technicy ze stacji serwisowanej Poznań-Komorniki, jako pierwsi w Polsce, zamontowali agregat kriogeniczny Thermo King w samochodzie sieci sklepów Biedronka należącym do Jeronimo Martins. To przyjazne środowisku rozwiązanie sprawdziło się bardzo dobrze, o czym świadczą kolejne zamówienia na te właśnie agregaty.

Agregaty kriogeniczne do samochodów ciężarowych

Do zastosowania w samochodach ciężarowych proponujemy agregaty CT-10 Spectrum przeznaczone do obsługi od 1 do 3 stref chłodzenia.

Niewielkie gabaryty tych urządzeń pozwalają na większą elastyczność przy projektowaniu zabudowy. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie wysokość pojazdu jest istotnym czynnikiem.

Szczegółowych informacji na temat agregatów kriogenicznych Thermo King udziela:

Maciej Śmieciński
maciek.smiecinski@thermoking.com.pl
tel. 607 383 448

Agrgaty kriogeniczne do naczep

Do zastosowania w naczepach proponujemy agregat jedno-temperaturowy CT-15 Spectrum. Agregaty te oprócz niezaprzeczalnych walorów ekologicznych, dają również wymierne oszczędności ekonomiczne.

Szczegółowych informacji na temat agregatów kriogenicznych Thermo King, udziela:

Maciej Śmieciński
maciek.smiecinski@thermoking.com.pl
tel. 607 383 448

 

Kontrakty serwisowe skrojone na miarę  

Kupując agregat mogą Państwo skorzystać z bogatej oferty kontraktów serwisowych. Przewidzieliśmy w nich elastyczne rozwiązania, by każdy klient mógł wybrać pakiet odpowiadający jego potrzebom. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

LinkedIn Facebook