Z ekologią za pan brat – konkurs plastyczny „Materia baterii”

Firma TT-Thermo King od lat kładzie nacisk na aktywność proekologiczną. Nasze  kampanie edukacyjne mają na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. To już tradycja, że organizujemy konkurs  eko-plastyczny „Materia Baterii” w Szkole Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli.

Temat tegorocznego konkursu to:

  • Jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami
  • Wpływ zużytych baterii i akumulatorów na ludzi i środowisko

Poprzez zabawę uczymy dzieci jak postępować z niebezpiecznymi i szkodliwymi dla środowiska materiałami.

W tym roku konkurs również cieszył się dużą popularnością. Przy wyborze prac kierowaliśmy się następującymi kryteriami:

  • interpretacja tematu pracy
  • praca własnoręczna
  • oryginalny pomysł
  • ogólne wrażenia estetyczne

Jury nagrodziło trzynaścioro dzieci a pozostali uczestnicy dostali słodkie upominki.Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą i różnorodnością technik plastycznych. Akcję mamy nadzieję kontynuować w kolejnych latach.

Wróć