Klauzula informacyjna (newsletter)

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: TT-THERMO KING SP. Z O.O. Al. Krakowska 36 Grzędy, 05-555 Tarczyn. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: odo@thermoking.com.pl  

  • Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie zgody, wyrażonej poprzez kliknięcie w link potwierdzający subskrypcję newslettera, w celu przesyłania do Państwa informacji handlowej o produktach i usługach Administratora.
  • Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę informatyczną dla Administratora Danych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat liczony od końca roku kalendarzowego w którym została wyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania w warunkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje Panu także prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Państwa żądania mogą być kierowane na wskazany wyżej adres e-mail lub składane osobiście u Administratora pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  całkowicie dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi otrzymywanie najnowszych informacji o produktach i usługach Administratora.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
  • wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.