Biznes społecznie odpowiedzialny

Nasza firma od początku istnienia dostrzega potrzeby społeczności lokalnej i realizuje wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jesteśmy świadomi jak ważne dla każdego z nas jest czyste środowisko. Dlatego, obok zwracania szczególnej uwagi na kwestie ekologii w naszej codziennej działalności, staramy się kształtować świadomość ekologiczną wśród najmłodszych. Systematycznie organizujemy dla nich akcje edukacyjne w formie pogadanek i konkursów z zakresu ochrony środowiska.

W ostatnim czasie byliśmy inicjatorem i jedynym sponsorem cyklu przedstawień teatralnych o tematyce proekologicznej dla dzieci z lokalnego przedszkola w Wólce Kosowskiej.

Zobacz relację ze spektaklu

Przez lata byliśmy także sponsorem corocznego Eko-mikołajkowego turnieju Karate tradycyjnego dla dzieci, połączonego z akcją edukacyjną na temat m. in. właściwego postępowania z odpadami.

Zobacz relację z IV EKO-MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU KARATE TRADYCYJNEGO

 

Chcąc być blisko tych najbardziej potrzebujących prowadzimy szereg działań charytatywnych.