Kody alarmowe

Wykazy zawierają listę wszystkich kodów alarmowych agregatów chłodniczych THERMO KING do vanów, samochodów ciężarowych i naczep.

Nie wszystkie kody występują w każdym typie agregatu.

W agregatach wieloparownikowych komora, której dotyczy kod jest wyszczególniona.

Zawsze należy zanotować kody alarmowe przed ich skasowaniem – mogą być cenną wskazówką dla pracowników serwisu.

Kod alarmowy oznaczony gwiazdką (*) może współistnieć z kodem 84. Alarmy te mogą kasować się automatycznie

KODY ALARMOWE - link