Kontrakty serwisowe

TT-Thermo King, obok bieżącej obsługi serwisowej i napraw, oferuje także korzystne kontrakty i programy serwisowe. Obejmują one szeroki zakres usług, świadczonych na różnych poziomach zaawansowania – począwszy od standardowej obsługi, wymaganej przez umowy gwarancyjne, po całościową i całodobową opiekę nad flotą pojazdów.

Oferujemy następujące pakiety:

 • rozszerzona gwarancja do 36 miesięcy
 • Thermo Assistance 24/7
 • wezwanie do awarii i godziny nadliczbowe bez dodatkowych opłat
 • Thermo Assisntace 24/7
 • rozszerzona gwarancja do 36 miesięcy
 • wezwanie do awarii i godziny nadliczbowe bez dodatkowych opłat
 • przypomnienie o planowym serwisie floty
 • Thermo Assisntace 24/7
 • centralna administracja naprawami awaryjnymi i ustandaryzowane warunki cenowe w całej sieci Thermo King
 • skonsolidowana faktura na koniec miesiąca
 •  Thermo Assistance 24/7
Fleet Watch
 • abonament za fabryczny monitoring TracKing
 • stały monitoring temperatury i pracy agregatu on-line
 • możliwość m.in. zdalnego pobierania danych z rejestratora temperatury i zdalnego uruchamiania agregatu
 • przejęcie kosztów inspekcji okresowych agregatu
 • Thermo Assistance 24/7

Zaawansowany kontrakt Full Service

 • przejęcie kosztów planowych inspekcji i przeglądów okresowych
 • przejęcie kosztów napraw i awarii eksploatacyjnych
 • zarządzanie terminami inspekcji, przeglądów i napraw
 • stałe koszty serwisowania agregatu w czasie trwania kontraktu
 • Thermo Assistance 24/7

Optymalna mobilność floty agregatów

 • przejęcie kosztów planowych inspekcji i przeglądów (z filtrami i płynami eksploatacyjnymi)
 • zarządzanie terminami planowych inspekcji i przeglądów 
 • stały i przewidywalny koszt planowej obsługi w okresie trwania kontraktu
 • Thermo Assistance 24/7

Kontrakt spełniający wymogi GDP dla dystrybucji produktów farmaceutycznych

 • pełny zakres kontraktu Comfort+
 • okresowa kalibracja sensorów temperatury w trzech zakresach temperatur
 • test szczelności układu freonowego
 • priorytetowa naprawa w przypadku awarii
 • zarządzanie planem konserwacji z pełna historią dotyczącą agregatu
 • opcjonalne rozszerzenie o Tracking (FleetWatch lub Fleetkare)
 • okresowa kwalifikacja zabudowy z agregatem dla GDP Pharma
 • Thermo Assistance 24/7

W kontraktach serwisowych TT-Thermo King przewidzieliśmy elastyczne rozwiązania, by każdy klient mógł wybrać pakiet odpowiadający jego potrzebom i oczekiwaniom finansowym. Nasze propozycje są znakomitą alternatywą dla obsługi dokonywanej „ad hoc”, opartej m. in. na płatności na miejscu. Więcej informacji: Porównanie korzyści 

Szczegółowych informacji o kontraktach i programach serwisowych udzielają pracownicy autoryzowanych stacji TT-Thermo King.