Miejsce pracy kierowcy

W ofercie znajdują się dwa rodzaje klimatyzatorów kabiny kierowcy. Elektryczny SR 10E i zasilany od silnika SR 15. Oba zapewniają wysoki komfort pracy kierowcy, odznaczają się prostotą instalacji, obsługi i serwisowania. Zestaw SR10E można wykorzystywać również na pojazdach szynowych i trolejbusach.

Dla optymalnego rozprowadzenia powietrza w kabinie – ze szczególnym uwzględnieniem odszraniania i odraszania szyb oraz dogrzewania nóg kierowcy – stosowane są urządzenia typu frontbox. Cechują się modułowością konstrukcji, dzięki czemu w zależności od potrzeb, powietrze można kierować na szyby, nogi kierowcy lub swobodnie rozprowadzać we wnętrzu kabiny.

Szczegółowych informacji udziela:

Tomasz Szmajter
tomasz.szmajter@thermoking.com.pl,
tel. kom. +48 609 116 770

KLIMATYZATOR SR10E
Wydajność chłodnicza do 3 kW (brak opcji grzania!)
Wydajność wentylatorów 700 m3/h
Zasilanie (z instalacji elektrycznej) 62 A @ 26 V DC
Wymiary i masa 1303 x 670 x 224 mm, 54 kg
KLIMATYZATOR SR15
Wydajność chłodnicza do 4,2 kW
Wydajność grzewcza do 4,1 kW
Wydajność wentylatorów 816 m3/h
Sprężarka TM 08 HD
Zasilanie 15 A @ 24 V DC lub
28 A @ 12 V DC
Wymiary 1010 x 1090 x 277 mm
FONTBOKSY
Trzy zasadnicze wersje - I, L , P
(kształt frontboksu jest odwzorowaniem danej litery)
Możliwość umieszczenia danego frontboksu w pionie lub poziomie
Osobny sterownik  
Wydajność chłodnicza do 7 kW
Wydajność grzewcza do 18,5 kW
Wydajność wentylatorów 750 m3/h
Zasilanie od 18,9 A @ 27 V DC
Wymiary skrajne i masa 468 x 222-575 x 349-534 mm, 16 kg