Rozwiązania dla farmacji

W marcu 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w obrocie produktami leczniczymi. Dlatego rozszerzamy naszą ofertę usług dla przewoźników farmaceutyków i hurtowni farmaceutycznych, by kompleksowo wspierać ich w dostosowaniu się do najnowszych wymogów.

Jako autoryzowany partner Thermo King Pharma Solutions oferujemy:

  • kwalifikację środków transportu zgodnie z wymogami Rozporządzenia
  • mapowanie, jako niezbędny element w kwalifikacji środków transportów
  • programy szkoleń dla personelu różnego szczebla
  • audyty farmaceutyczne
  • walidację procesów transportowych i systemów komputerowych
  • wdrażanie systemu zarządzania jakością w odniesieniu do wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucji Leków.

Szczegółowych informacji udzielają:

Michał Seroka: + 48 724 609 709, michal.seroka@thermoking.com.pl
Adam Bejm: +48 669 336 699, adam.bejm@thermoking.com.pl

usługi dla przewoźników leków