Zielony Thermo King

Thermo King kładzie duży nacisk na to, żeby jego produkty w jak najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko. W procesie produkcji i dystrybucji stosuje najsurowsze normy a materiały, z których korzysta, podlegają recyclingowi. Realizując swoją proekologiczną strategię Thermo King opracował technologię wykorzystania dwutlenku węgla (CO2) do kontroli temperatury w transporcie drogowym. Ten przełomowy wynalazek pozwolił na produkcję tzw. agregatów kriogenicznych, całkowicie bezpiecznych dla środowiska.

Idąc śladem Thermo King, my także w każdym aspekcie naszej działalności staramy się działać proekologicznie:

  • używamy wyłącznie proekologicznych czynników chłodniczych. Od stycznia 2016 r. wszystkie modele agregatów Thermo King w opcji standardowej posiadają nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R - 452A. Ponadto stosujemy odpowiednie procedury, które pozwalają minimalizować ich wpływ na środowisko. M .in. korzystamy ze stacji odzysku.
  • prowadzimy kontrole szczelności układów chłodniczych pod kątem ubytków czynnika
  • stosujemy odpowiednie procedury postępowania ze zużytymi materiałami niebezpiecznymi, takimi jak: akumulatory, oleje, filtry paliwa, powietrza i oleju itp.
  • szczegółowo informujemy naszych  klientów o zasadach właściwej eksploatacji urządzeń chłodniczych, aby zmniejszać ich negatywny wpływ na środowisko.
  • prowadzimy szereg akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których uczymy jak postępować z niebezpiecznymi dla środowiska materiałami

Thermo King -  prawdziwie zielone podejście do biznesu!